ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

2013, ഒക്‌ടോബർ 22, ചൊവ്വാഴ്ച

മഴ തുള്ളി തീർത്ത
മതിലുകൾക്കുള്ളി-
ലെൻ  മിഴികൾ
കാണാൻ
കൊതിക്കുന്തോറും
പെരുമഴയായി
പെയ്തെന്റെ കാഴ്ച
മറയ്ക്കുമീ  കണ്ണീർ
തുടയ്ക്കുവാൻ
വെമ്പുന്ന നിന്റെ
ചുണ്ടുകൾ ഞാൻ  കണ്ടു .

 ചങ്ങലയ്ക്കിട്ട നിന്റെ
ചിന്തകൾ  പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു
വരികെന്റെ പ്രിയ സഖേ
ചാരത്ത് നിന്നെന്റെ   കണ്ണീർ
തുടചെന്റെ  കാഴ്ച്ചയിൽ
തെളിയട്ടേ  ഹിമം പോൽ
വിശുദ്ധമാം  നിന്റെ രൂപം .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ