ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

2013, ഒക്‌ടോബർ 25, വെള്ളിയാഴ്‌ച


അലഞ്ഞു ഞാനേറെ നാൾ
നനവുള്ള മണ്ണതിൽ
അലിഞ്ഞു ചേരാ-
നേകയായി ഏറെ ദൂരം

എങ്കിലോ  മുൻപിലെ
തീ പാറും  കല്ലുകൾ
തീർത്ത  മണ്‍തരികളിൽ
പതിഞ്ഞെന്റെ പാദം
വെന്തു പിളർന്നു
തളർന്നു പോയി

ആകുമോ താണ്ടുവാൻ
ഈ ദൂരമൊക്കെയും
തീ  കാറ്റിൽ തിളയ്ക്കുമീ
പാതയോരങ്ങളിൽ
തളർന്നു  മയങ്ങിയ
മിഴികളുമായി.

ആശിപ്പൂ   നിന്റെ സ്നേഹ
സാന്ത്വനം എൻ കാൽ
തിണർപ്പുകൾ   വറ്റിക്കുവാൻ

നീരുള്ള മണ്ണായി നീ
മാറുമെങ്കിൽ  ഞാൻ
ഏറെ ദൂരം ഇനി യാത്ര ചെയ്യാം

ഒടുവിൽ  നിൻ തരികളി-
ലൊന്നായി തീരുവാൻ നനവുള്ള
മണ്ണേ ഞാൻ നിന്നധോ
ഭാഗത്ത്‌ വീണുറങ്ങാം
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ