ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

2013, ജൂൺ 3, തിങ്കളാഴ്‌ച


എൻറെ സുപ്രാഭാതം       പറങ്കിമാന്തോട്ടത്തിലെ കുന്നിനു മുകളിലെ
വീട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ  അതിരാവിലെ നാലുമണി ക്ക് പോറ്റികുന്നിലെ പെന്തെകോസ്റ്റ്  പള്ളിയിലെ  സ്തോത്ര  പ്രാർത്ഥന  കേട്ടാണ് ഉണരുന്നത് .   പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ ..മുളയ്ക്കോട്ടുകരയിലെ  മസ്ജിതിൽ  നിന്നും സുബഹ് ബാങ്ക് വിളി......   അഞ്ചു മണിക്ക് തൊട്ടു അയൽപക്കതെന്നപോലെ  ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ  പ്രഭാതകിർത്തന , ഞങ്ങൾ  പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുംപോൾ  കേൾക്കാം . .

 ഇരുപത്താറു വർഷം  എന്റെ പ്രഭാതം മൂന്നു മതത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനകേട്ടാണ്  ആരംഭിച്ചിരുന്നത് ..

അത്രയും സുന്ദരമായ പ്രഭാതം ... എനിക്കിന്നു  കിട്ടാറില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ