ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

2013, ഡിസംബർ 29, ഞായറാഴ്‌ച


വന്ന ദൂരത്തേക്കൾ 
എത്ര നേരംഇവിടെ   കാത്തിരുന്നു 

അകലെ മലയിൽ 
നിന്നെത്തിയ കിളി നാദം 
ചെവിയോർക്കവേ എഴുന്നേറ്റ 
പെണ്ണിൻ   കാല്കളിൽ 
ചുറ്റുന്നു  വളർന്ന വള്ളികൾ. 
കാലമെത്രയോ കഴിഞ്ഞു പോയി 

പുല്ലുകൾ എന്നിത് വള്ളികളായി ?

 വേദന്നിക്കുന്നു   കാൽകൾ 
തണൽ തരും മരത്തിൻ 
ചുവട്ടിലെ കല്ലുകളിൽ ചവുട്ടി 

കാണുവാൻ ആശയിൽ 
ഉൽപത്തിയിൽ  എത്തുവാൻ 
ആശയാൽ അറിഞ്ഞതില്ല  ചരിഞ്ഞ കയറ്റങ്ങൾ 

നിൻ  സ്വരം കേട്ട് വന്ന ഞാൻ 
എന്തിനു പകുതിവഴിയിലീ  ഒറ്റ മരത്തണലിലുറങ്ങീ ?
ഇനി ഞാനെത്ര ദൂരം വരേണം 

ചുറ്റുന്നീ  വിഷ വള്ളികൾ മുള്ളുകൾ 

ഏകാന്തതയിൽ മോചനമില്ലാതെ 
 മോക്ഷമില്ലാത്ത കല്ലിൽ തല തല്ലി  ചാകും .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ