ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

2013, ജൂൺ 29, ശനിയാഴ്‌ച

തിരിച്ചു പോകാം


തിരിച്ചു  പോകാം 
അകം  നിറഞ്ഞഹമകന്ന  കാലമോർത്തു
                             നോക്കിയാൽ
അഹന്തയെല്ലാം   ബാല്യമായകന്നു പോയിടും
ഞാനുമില്ല  നീയുമില്ല
                      രൂപഭേദങ്ങൾ .


വക്ര  മുഷ്ടി  കാട്ടി ഭയപ്പെടുത്തില്ല
പരുക്കേറ്റു  വീണ  ബാലഹീനനാം
                               തൊട്ടയൽക്കാരനെ

പുഴുക്കുത്തേറ്റു  നശിച്ച നിൻറെ   നന്മകൾ
തിരിച്ചെടുക്കാനാകുമോ  പരിശ്രമിചെന്നാൽ

കാര്യമില്ലയെന്നു  നിന്നെ പഴിച്ചിടാതെ നീ 
തിരകെ വന്നു  ചേരുമോ  നന്മയെന്നതിൽ
നന്മ തിന്മയറിഞ്ഞിടാത്ത  ബാല്യ കാലത്തിൽ 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ