ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

2013, ജൂൺ 23, ഞായറാഴ്‌ച

ഞാൻ

ഞാൻ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാതെ  വഴി തെറ്റി
അക്ഷരങ്ങളെ വായിച്ചെടുത്തവൾ
എഴുത്തറിയില്ല , ഭാവനയില്ല
പൊട്ടി തെറിക്കും  വിമർശനങ്ങൾ  ഇല്ല .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ