ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

2014, ജനുവരി 19, ഞായറാഴ്‌ച

ഒപ്പിന്റെ സ്ഥാനത്ത്  വിരലടയാളം പതിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു .
പരിഷ്കാരികൾ  ഒപ്പുകൾ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുമത്രെ .

പെണ്ണിനേയും ചെറുക്കനേയും കാട്ടിലെ വള്ളികൾ കൂട്ടി കെട്ടി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്  അപരിഷ്കൃതർ ആണത്രേ .  പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ഉള്ള ഈ ചടങ്ങിനെ  അപരിഷ്ക്രിതം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച മുതിർന്നവർ ആരെങ്കിലും ഇനി ബാക്കി  ഉണ്ടോ ആവോ ?

നാളെ ഒരു കല്യാണം.  കാട്ടു വള്ളി വച്ച്  ചെറുക്കനേയും പെണ്ണിനേയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കേണം.  ഇവിടെയെങ്ങും കാടുമില്ല കാട്ടു വള്ളിയുമില്ല .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ