ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

2013, സെപ്റ്റംബർ 25, ബുധനാഴ്‌ച


 അവൾ   ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ 
അയാളുടെ താടിയിൽകുറ്റിരോമങ്ങൾ,  
താടിയുടെ നീളം കൂടുംതോറും അയാളുടെ   
അരികിലേക്ക്   അവൾ പോയ്‌ കൊണ്ടിരുന്നു
അയാളാകട്ടെ  അവൾ  തൊട്ടു അശുദ്ധനാ -
കാതെയിര്ക്കുവാൻ   ഓടിപോയ്കൊണ്ടെയിരിന്നു.
രക്താംബരം  ധരിച്ച  മുനിയുടെ താടിയിൽ
 ചൊരിഞ്ഞ  നിലവിളക്കിന്റെ  വെളിച്ചം
അവളുടെ പ്രണയം ആയിരുന്നു .
മുനിക്കാകട്ടെ    തന്റെ  പരീക്ഷണ
കാലം  എന്ന് തീരുമെന്ന  ചിന്തയും
ഒടുവിൽ  മുനി തപസു   പൂർത്തിയാക്കുമോ  ?
അതോ അവളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ
അലിഞ്ഞു ചേരുമോ?


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ