ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

2013, ഓഗസ്റ്റ് 24, ശനിയാഴ്‌ച

അറിയുന്നീ  കാറ്റിൽ ഭൂതത്തിൻ
നന്മകൾ  കത്തിയെരിയുന്ന
ഗന്ധവും നീറ്റുന്നു മനമിതിൽ;
പുറകിലെ പച്ചകൾ കത്തിയെരിയുന്ന
കണ്‍പാർത്തു  ഉപ്പു തൂണായി
ഭവിച്ചു.  കണ്ണീരിൻ ഉപ്പു  കുടിച്ചു
മരിക്കാതെ  നീന്തുന്നീ ചാവു  കടലിൽ ,
പൊങ്ങി കിടക്കുന്നീ  ഉൾക്കരുത്തില്ലാ
ജീവിതം, എങ്ങുമേ  തങ്ങാത്ത  ജീവിതം .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ