ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

2013, ജൂലൈ 25, വ്യാഴാഴ്‌ച

കറുത്ത പൊന്ന്

കറുത്ത  പൊന്ന്
-----------------------

പച്ച നിറം ഞെട്ടിറുത്തു

ചവിട്ടി  മാറ്റി  തെറുത്തെടുത്തു

ചെമന്ന  ആ  മുത്തെടുത്തു മുത്തമിട്ടു

മുറത്തിൽ പാറ്റി

കറുത്തു ചുക്കി  ചുളിഞ്ഞ   മേനി
നോക്കി നിൽക്കാതെ

തരം തിരിച്ചു  കൂന  കൂട്ടി

പറ  നിറയ്ക്കുവിൻ

ഈ പൊന്നിൻ  നിറം  കറുപ്പ് നിറം
നട്ടെടുത്തെന്നാൽ

ഭൂമി  മലയാളമിന്നു സുന്ദര  രാജ്യം
---------------------------------------------------

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ