ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

2013, ജൂലൈ 22, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഏക താരം

ഏക താരം

ഏകനായി പോകും  ഈ മനസിലെ താരം
ക്ഷണികമീ ഭൂവിൽ ചില നേരമെങ്കിലും

കരുണയിൽ കാതൽ കാണ്മതില്ലിവിടെ
വേർതിരിവിൻ  വന്മതിൽ  തീർത്തു നീയും

പ്രേമമോ  പിന്നെ  പലവഴി പിരിയും
മോഹ ഭംഗങ്ങൾ കാരണമായാൽ

മനസിലെ  ആശ  ചാരമായി  മാറി
ഇണക്കിളി  ദൂരെ  പറന്നു പോയി

ഞാൻ നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുമെന്ന്
ചൊല്ലി ക്ഷയിച്ചു കാത്തിരുന്നേകനായി

എങ്കിലുമെൻ മനം നിറയ്കുന്നീ സന്ധ്യയിൽ
നിൻറെ സിന്ധൂര വർണ്ണങ്ങൾ  ഓർത്ത്

നിശീഥിനി പാടുന്നു നിൻറെ സങ്കീർത്തനം
എനിക്കായിട്ടെന്നും
 മധുരമീ  നിദ്ര ശുഭ പ്രഭാതം നൽകും

പ്രഭാത സൂര്യൻ എന്നെ ഉണർത്താതെപോകും
പിന്നെയും എപ്പോഴോ നിൻ മൊഴി കേൾക്കും

പ്രിയ സഖി  നീയെന്തേ സ്വാർത്ഥയാകുന്നു
പൂഴ്ത്തി വച്ചില്ല ഞാൻ നിൻറെസ്വാതന്ത്ര്യം

നിൻറെ സ്വാതന്ത്ര്യം  മടുത്തു എന്നാകിൽ
വരൂ  ഞാനിവിടെ  കാത്തിരിക്കുന്നു

എന്തിനെന്നു  അറിയില്ല  ഏതിനെന്നു അറിയില്ല
എന്നും നിനക്കായി  ക്ഷയിച്ചു  ഈ ജീവിതം .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ